Nuoresta kerättyjä henkilötietoja ja tutkimustuloksia käsitellään luottamuksellisesti. Henkilöllisyytesi on ainoastaan tutkimusta suorittavien tutkijoiden tiedossa, ja he kaikki ovat salassapitovelvollisia.

Tutkimuksessa olemme yhteydessä nuoren huoltajaan. Tutkimuskysely tehdään kaikille tutkimukseen osallistuneiden nuorten huoltajille, joten kysely ei edes epäsuorasti kerro huoltajalle hoidon tarpeesta. Lisäksi olemme yhteydessä nuorta auttaneeseen ammattilaiseen, jos nuori on raportoinut seurannan aikana masennusoireita ja tavannut mielenterveysammattilaista. Huoltajat tai nuorta auttaneet työntekijät eivät näe nuoren vastauksia, emmekä kerro tietoja nuoren voinnista, vaan kysymme heidän näkemystään nuoren voinnista ja hoidon tarpeesta.