Nuorten ja työntekijöiden osallisuus

Mielenterveys lisää osallisuutta yhteiskunnassa. Samalla osallisuus, yhdenvertaisuuden huomioiminen ja osallistumismotivaatioon vaikuttavat tekijät lisäävät nuorten osallistumista mielenterveysinterventioihin.

Heikentyneeseen mielen hyvinvointiin liittyvää syrjäytymistä ja eriarvoisuutta voidaan pyrkiä vähentämään tarjoamalla nuorille yhdenvertaiset mahdollisuudet psykososiaaliseen hoitoon tai ohjantaan opiskeluympäristössä, joka tavoittaa valtaosan 13–18-vuotiaista nuorista Suomessa.

IMAGINE-hankkeessa tarkastelemme mielenterveysinterventioihin osallistuvien nuorten ja työntekijöiden kanssa sitä, miten osallisuus ja yhdenvertaisuus toteutuvat, ja miten voisimme lisätä niiden toteutumista. Lisäksi keräämme tietoa nuorten hoitoon ohjautumiseen, hoitomotivaation ja hoidon toteutumiseen vaikuttavista tekijöistä, jotta entistä suurempi osa hoitoa tarvitsevista nuorista tavoitettaisiin.

Nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille kehitämme toimivia yhteistyön käytäntöjä, työkaluja ja materiaalipakettia, joilla esimerkiksi kouluissa työtä tekevät tunnistavat nuorten ahdistuneisuus- ja masennusoireita sekä tukevat yhdenvertaisesti nuorten sitoutumista hoitoon.

Teemaan liittyvät työpaketit

Työpaketti 3: Nuorten osallisuus ja yhdenvertaisuus psykososiaalisissa interventioissa

Työpaketti 8: Motivaatio ja interventioihin kiinnittyminen

Työpaketti 9: Mielenterveyden lukutaito, häiriöiden varhainen tunnistaminen ja toimivien hoitoonohjauspolkujen luominen