Päivitetty 13.02.2023

Avun tarjoamisen tavat

IMAGINE-hankkeessa kehitämme nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille työvälineitä, joiden avulla he voivat tunnistaa tehokkaasti nuorten ahdistuneisuus- ja masennusoireita sekä auttaa nuorta sitoutumaan hoitoon.

Ahdistuneisuus ja masennus ovat sekä oireina että kliinisinä mielenterveyden häiriöinä nuorten ikäluokassa kaikkein yleisimpiä ja esiintyvät usein yhdessä. Siksi kehitämme työtapoja ja menetelmiä, joilla molempia voidaan arvioida samanaikaisesti ja toisaalta erotella ne toisistaan.

Ohjaavina periaatteinamme ovat normalisointi ja positiivinen mielenterveys sekä stigman vähentäminen. Kehitämme yhteistyössä nuorten ja ammattilaisten kanssa materiaaleja, joiden avulla pyritään vähentämään hoitoon ja siihen hakeutumiseen liittyvää stigmaa.

Hankkeessa keskitymme myös tarkastelemaan interventioiden vaikutuksia tilanteessa, jossa niitä levitetään psykiatristen palveluiden ulkopuolelle ja työntekijöille, joilla ei välttämättä ole mielenterveystyön pohjakoulutusta.

Selvitämme myös digitaalisen teknologian mahdollisuuksia osana nuorten perustason mielenterveyspalveluita. Digitaaliset palvelut osaltaan parantavat mielenterveyspalvelujen saatavuutta ja siten kansalaisten alueellista yhdenvertaisuutta.

Työpaketti 7: Teknologia-avusteiset ratkaisut
Työpaketti 9: Mielenterveyden lukutaito, häiriöiden varhainen tunnistaminen ja toimivien hoitoonohjauspolkujen luominen