Päivitetty 20.02.2024

Julkaisut ja esitykset

Tälle sivulle kootaan hankkeen julkaisuja, kuten tutkimusartikkeleita, politiikkasuosituksia ja asiantuntijapuheenvuorojen esityksiä.

Julkaisut

Linnaranta, O., Pelkonen, I., Kaltiala, R., Marttunen, M., Paavonen, E.J. & Sourander, A. (2024). Itsehoidot, omahoidot ja verkkoterapia lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ehkäisyssä ja hoidossa. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim.

Law R, Ranta K. IPT in Finland. (2024). Kirjassa: Weissman M. ym., toim. IPT – A Global Reach. Oxford University Press, 300-313.

Ranta, K., Kontunen, J. & Marttunen, M. (2023). Nuorten masennus ja interpersonaalinen terapia. Kustannus Oy Duodecim.

Ranta, K., Aalto-Setälä, T., Heikkinen, T. & Kiviruusu, O. (2023). Social anxiety in Finnish adolescents from 2013 to 2021: change from pre-COVID-19 to COVID-19 era, and mid-pandemic correlates. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, Vol. 59, 121-136 (2024).

Ranta, K., Kajastus, K. & Marttunen, M. (2023). Nuorten ahdistuneisuushäiriöiden psykososiaalinen hoito. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim, Teema: Nuorten mielenterveys, 2023; 139(6), 477-85.

Granö, N., Lintula, S., Therman, S., Marttunen, M., Lång, U. & Ranta, K. (2023). Factor and network analysis of psychosis-like experiences and depressive symptoms in a sample of Finnish adolescents entering psychiatric services. Early Intervention in Psychiatry, Vol. 17, Issue 12 (2023), 1199-1206.

Gomez Cardona, L., Yang, M., Seon, Q., Karia, M., Velupillai, G., Noel, V. & Linnaranta O. (2023). The methods of improving cultural sensitivity of depression scales for use among global indigenous populations: a systematic scoping review. Cambridge Prisms: Global Mental Health, 2023;10:e83.

Suodenjärvi, H. (2023). Nuorten osallisuus masennuksen ehkäisyssä ja hoidossa: systemoitu kirjallisuuskatsaus. Opinnäytetyö.

Alanko, K., Melander, K., Ranta, K., Engblom, J. & Kosola, S. (2023). Time trends in Adolescent School Absences and Associated Bullying Involment Between 2000 and 2019: A Nationwide Study. Child Psychiatry Hum Dev (2023).

Ripatti, K. & Manninen, M. (2023). Vankien aleksitymia. Teoksessa Vankien terveys ja hyvinvointi 2023 – Wattu IV -vankiväestötutkimus, toim. Rautanen, M., Kennet, H. & Tyni, S., 153-159. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Ripatti, K. & Manninen, M. (2023). Vankien resilienssi. Teoksessa Vankien terveys ja hyvinvointi 2023 – Wattu IV -vankiväestötutkimus, toim. Rautanen, M., Kennet, H. & Tyni, S., 161-168. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Gergov, V., Prevendar, T., Vousoura, E., Ulberg, R., Dahl, H.-S. J., Feller, C., Jacobsen, C. F., Karain, A., Milic, B., Poznyak, E., Sacco, R., Tulbure, B. T., Camilleri, N., Liakea, I., Podina, I., Saliba, A., Torres, S. & Poulsen, S. (2023). Sociodemographic Predictors and Moderators of Treatment Outcomes of Psychotherapeutic Interventions for Young People with Mental Disorders: A Systematic Review. Adolescent Res Rev (2023).

Kouvonen, P., Tani, S., Kurki, M. & Hamari, L. (2023). Miten onnistun implementoinnissa? Opas psykososiaalisten menetelmien vaikuttavaan implementointiin. Toim. Koskenalho N. Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö.

Salusjärvi, E., Lämsä, R., Berg, P., Karukivi, M., Kouvonen, P., Marttunen, M., Miikki, R., Myllyniemi, A., Seilo, N., Tornivuori, A. & Linnaranta O. (2023). The implementation process of interventions for youth depresiion in primary healthcare – a systematic review. Inplasy protocol 202350009.

Hasala, I., Catani, H., Horowitz, M. & Matikainen, J. (2023). Kriittistä ja monimuotoista: nuoret aikuiset ja luottamus mediaan. Media ja viestintä, 46(1), 168-187.

Tani, S. (2023). Vuorovaikutusohjannan (IPC-N) implementointi yhteistyöalueiden yliopistollisissa sairaaloissa. Pro gradu -työ.

Seon, Q., Mady, N., Yang, M., Karia, M., Lashley, M., Sescu, C., Lalonde, M., Puskas, S., Outerbridge, J., Parent-Racine, E., Pagiatakis, C., Gomez-Cardona, L., Jiang, D., Bouchard, S. & Linnaranta, O. (2023). A Virtual Reality-Assisted Cognitive Behavioral Therapy for and With Inuit in Guébec: Protocol for a Proof-of-Concept Randomized Controlled Trial. JMIR Res Protoc 2023;12:e40236. JMIR Publications, Vol 12.

Raevuori, A. & Marttunen, M. (2023). Vahvaan tutkimusnäyttöön perustuvat hoidot ovat ensisijaisia nuorten masennuksessa. Suomen lääkärilehti, vuosikerta 78, nro 15-16, 625-625.

DECA-konsortio (2023). Digitaalinen sivistys kansalaistaidoksi varhaiskasvatuksesta vanhuuteen. Julkilausuma digitaalisen informaatiolukutaidon huomioimisesta tulevissa hallitusohjelmaneuvotteluissa.

Linnaranta, O. & Pelkonen, I. (2023). Teknologia-avusteiset mielenterveyden hoitomenetelmät Suomessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Minna Horowitz, Antti Kivijärvi, Katja Lehtisaari, Janne Matikainen, Mervi Pantti, Arseniy Svynarenko & Matleena Ylikoski (2023). Nuoret on monikko: Nuorten mediasuhteet ja mediavälitteinen tieto digitaalisten alustojen ajalla. Katsaus nuorten suhteista ja suhtautumisesta mediaan.

Lampela, S., Monthan, J., Marttunen, M., Minkkinen, J. & Ranta, K. (2022). Brief, developmentally oriented cognitive therapy for adolescents with social axiety disorder: a case series from pilot evaluation. Psychiatria Fennica, 53, 56-75.

Linnaranta, O., Ranta, K., Marttunen, M., Aalto-Setälä, T., Ståhle, M., Suvisaari , J., & Vorma , H. (2022). A national implementation of Interpersonal consulting, adolescent version (IPC-A) in Finland. Psychiatria Fennica53, 24-35.

Ranta, K., Parhiala, P., Law, R. & Marttunen, M. (2022). Treating adolescent depression in multi-professional school health and welfare services with IPC-A: Implementation results from a national pilot trial. Psychiatria Fennica, 53, 36-55.

Ranta, K., Raevuori, A. & Karukivi, M. (2022). Nuorten interpersonaalinen ohjanta (IPC-N). HYTE-toimintamalli 1/2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.