Päivitetty 22.02.2024

Teemat

IMAGINE-hankkeessa tuemme tutkimuksella Kansallisen mielenterveysstrategian 2020-2030 toimeenpanoa, erityisesti strategiassa asetettua tavoitetta vaikuttavien menetelmien käyttöönotosta ja juurruttamisesta. Lisäksi hankkeemme tavoitteena on saada sekä nuoret että heidän kanssaan työskentelevät ammattilaiset aiempaa laajemmin mukaan menetelmien käyttöönottoon.

Olemme mukana luomassa valtakunnallista interventioiden suunnitelmallisen käyttöönoton ja juurruttamisen (engl. implementation) rakennetta. Sen tavoitteena on tukea perustason osaamista nuorten yleisimpien lievien ja keskivaikeiden mielenterveyden oireiden hoitoon vaikuttavien, terapeuttisten lyhytinterventioiden avulla.

Hankkeella on neljä laajaa vaikuttamisteemaa, joiden toteuttaminen on jaettu yhdeksään työpakettiin.

IMAGINE-hankkeen tutkimusteemat ja työpaketit (WP).