Nuorten vuorovaikutusohjannan käyttöönotto Suomessa -tutkimus

Uusi tutkimus selvittää, kuinka moni nuori tarvitsee ja hakee apua masennukseen ja kuinka hyvin he saavat apua.

Kutsumme vuonna 2024 tuhansia yläkouluikäisiä nuoria mukaan tutkimukseen, jonka tavoitteena on parantaa nuorten masennuksen hoitoa Suomessa. Selvitämme, kuinka moni nuori tarvitsee ja hakee apua masennukseen, ja kuinka hyvin he apua saavat.

Vuorovaikutusohjanta apuna nuorten masennukseen

Tutkimme IMAGINE-hankkeessa erilaisia menetelmiä, joilla nuorten mielen hyvinvointia voidaan tukea.

Yksi menetelmistä on vuorovaikutusohjanta (IPC-N). Hankkeen aikana tutkimme sitä, miten hyvin yläkouluikäiset nuoret saavat masennusoireisiinsa apua vuorovaikutusohjannasta. Seuraamme vuorovaikutusohjannan vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta verrattuna siihen, että nuori saa jotain muuta hoitoa tai tilanteeseen, jossa masennuksen hoito ei toteudu.

Selvitämme myös, kuinka moni nuori tarvitsee ja haluaa hoitoa masennukseen, ja kuinka masennuksen hoito heillä toteutuu. Tavoitteena on parantaa nuorten masennuksen hoidon saatavuutta ja yhdenvertaisuutta Suomessa.

Tutkimuksessa seuraamme siihen osallistuvien nuorten mielialaa 6–12 kuukautta. Täydennämme tietoja kahdella kyselyllä nuoren huoltajille ja nuorta auttaneelle työntekijälle sekä rekisteritiedoilla.

Etsimme tutkimukseen osallistumaan kaikenlaisia yläkouluikäisiä nuoria, ei siis ainoastaan masennusoireita kokevia. Toivomme, että saamme tutkimukseen mukaan mahdollisimman monenlaista porukkaa, kuten eri vähemmistöjen edustajia ja sellaisia nuoria, joiden toiminta on rajoittunut jollain tavoin. Näin pyrimme selvittämään, toteutuuko ja sopiiko hoito yhdenvertaisesti kaikille nuorille.

Tutkimusta tehdään usealla eri alueella Suomessa, yhteistyössä koulujen, kuntien sivistystoimien, hyvinvointialueiden ja yhteistyöalueiden kanssa. Tavoitteena on aloittaa tiedonkeruu ensimmäisissä kouluissa vuoden 2024 alussa.

Tutkimuksen kulku

Tutkimukseen mukaan lupautuneissa kouluissa järjestetään aluksi infotilaisuus oppilaille ja heidän huoltajilleen. Kaikilta tutkimukseen osallistuvilta nuorilta, sekä alle 15-vuotiaiden huoltajilta, pyydetään kirjallinen suostumus tutkimukseen osallistumisesta. Osallistuminen on jokaiselle vapaaehtoista.

Käytännössä kaikkia tutkimukseen osallistuvia nuoria pyydetään vastaamaan tutkimuskyselyyn tutkimuksen aluksi, kolmen kuukauden päästä ja puolen vuoden päästä.

Tämän puolen vuoden aikana heitä pyydetään myös vastaamaan lyhyeen kyselyyn kahden viikon välein. Sen kysymyksiin voit tutustua täällä: PHQ9-kysely (kaypahoito.fi). Kyselyihin tulee linkki ja pyyntö tekstiviestillä.

Lisäksi ne nuoret, joilla tutkimusaikana on masennusta, vastaavat vielä yhteen kyselyyn vuoden päästä tutkimuksen aloituksesta.

Lisätietoja

Outi Linnaranta

ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 029 524 7517

Voit olla tutkimushenkilökuntaan yhteydessä myös yhteissähköpostin stnimagine@thl.fi kautta.