Päivitetty 07.02.2023

Työpaketit

IMAGINE-hanke ratkoo haasteita monitieteisellä yhteistyöllä. Konsortiossamme on edustettuna useita tutkimusaloja, kuten mielenterveyden psykologia, psykososiaalisten interventioiden ja psykoterapioiden tutkimus, nuoriso- ja oikeuspsykiatria, nuorisotutkimus ja sosiaalipsykologia, viestintä, johtamisen tutkimus, implementaatiotutkimus, terveystaloustiede sekä
sosiologia.

Työpakettien (WP; engl. Work packages) johtajat ja varajohtajat edustavat suomalaisia nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden tutkimuksen keskeisiä asiantuntijoita, jotka ovat olleet mukana maahantuomassa, mukauttamassa, kouluttamassa, levittämässä ja
juurruttamassa sekä tutkimassa valtakunnallisesti nuorten psykososiaalisia interventioita.

Hanke muodostuu yhteensä yhdeksästä työpaketista, jotka toteuttavat neljää teemallista vaikuttavuustavoitetta.

Työpaketti 1: Konsortion johto ja koordinointi

Työpaketin tehtävänä on ohjata ja koordinoida konsortiota siten, että pääsemme tavoitteisiimme. Lue lisää Työpaketti 1: Konsortion johto ja koordinointi

Työpaketti 2: Vuorovaikutus ja viestintä

Työpaketissa tuemme hankkeen kokonaistavoitetta parantaa nuorten mielenterveyttä tehokkailla mielenterveysinterventioilla sekä osallisuutta tukemalla. Lue lisää Työpaketti 2: Vuorovaikutus ja viestintä

Työpaketti 3: Nuorten osallisuus ja yhdenvertaisuus psykososiaalisissa interventioissa

Mielen hyvinvointiin liittyvää syrjäytymistä ja eriarvoisuutta voidaan vähentää tarjoamalla nuorille yhdenvertaiset mahdollisuudet psykososiaaliseen hoitoon tai ohjantaan. Lue lisää Työpaketti 3: Nuorten osallisuus ja yhdenvertaisuus psykososiaalisissa interventioissa

Työpaketti 4: Vaikuttavuusseuranta

Tarkastelemme useita erityyppisiä mittareita nuoren hyvinvoinnin arvioinnissa kaikissa neljässä mielenterveysinterventiossa Lue lisää Työpaketti 4: Vaikuttavuusseuranta

Työpaketti 5: Nuorille suunnattujen mielenterveysinterventioiden taloudellinen arviointi

Tavoitteenamme tässä työpaketissa on arvioida kolmen intervention (IPC-N, G4H ja TMT) kustannusvaikuttavuutta.l Lue lisää Työpaketti 5: Nuorille suunnattujen mielenterveysinterventioiden taloudellinen arviointi

Työpaketti 6: Mielenterveysinterventioiden suunnitelmallinen käyttöönotto ja juurruttaminen

Vaikuttavat interventiot eivät aina juurru palvelujärjestelmään toivotulla tavalla. Lue lisää Työpaketti 6: Mielenterveysinterventioiden suunnitelmallinen käyttöönotto ja juurruttaminen

Työpaketti 7: Teknologia-avusteiset ratkaisut

Tavoitteenamme on kehittää ja tutkia, miten digitaalista teknologiaa voidaan hyödyntää nuorten perustason mielenterveyspalveluissa. Lue lisää Työpaketti 7: Teknologia-avusteiset ratkaisut

Työpaketti 8: Motivaatio ja interventioihin kiinnittyminen

Työpaketissamme tutkimme tekijöitä, jotka vaikuttavat nuorten valmiuteen osallistua psykososiaalisiin interventioihin ja pysyä niissä. Lue lisää Työpaketti 8: Motivaatio ja interventioihin kiinnittyminen

Työpaketti 9: Mielenterveyden lukutaito, häiriöiden varhainen tunnistaminen ja toimivien hoitoonohjauspolkujen luominen

Kehitämme työpaketissamme toimivia ammattilaisten yhteistyön käytäntöjä, työkaluja ja materiaalipakettia. Lue lisää Työpaketti 9: Mielenterveyden lukutaito, häiriöiden varhainen tunnistaminen ja toimivien hoitoonohjauspolkujen luominen