Työpaketti 1: Konsortion johto ja koordinointi

Työpaketin tehtävänä on ohjata ja koordinoida konsortiota siten, että pääsemme tavoitteisiimme. Hyödynnämme useita erilaisia johtamisen apuvälineitä strategisesta suunnittelusta henkilöjohtamisen työkaluihin sekä hyviin käytännön toimintatapoihin ja konsortion sisäisen viestinnän varmistamiseen.

Jari Lahti

professori, Helsingin yliopisto 050 448 4197