Päivitetty 08.02.2023

Tietoa hankkeesta

Nuorten henkinen pahoinvointi on lisääntynyt maailmanlaajuisesti osin ilmastonmuutoksen, pandemian ja lisääntyneiden jännitteiden vuoksi. Samaan aikaan myös nuorten mielenterveyspalveluiden ylikuormitus on kasvanut. Suomen kansallinen mielenterveyspolitiikka ja meneillään oleva terveydenhuoltojärjestelmän uudistus korostavat perustason terveydenhuollon ja hyvinvointipalveluiden asemaa.

IMAGINE-hankkeessa tavoitteenamme on turvata nuorten tasavertainen pääsy vaikuttaviin matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin sekä sujuvampi siirtymä aikuisuuteen ja nuorten osallisuus yhteiskunnassa mielenterveysongelmista huolimatta. Tutkimuksemme keskittyy neljään lupaavaan psykososiaaliseen lyhytinterventioon:

  • Nuorten vuorovaikutusohjanta (IPC-N; engl. Interpersonal Counselling for Adolescents), joka soveltuu masennuksen ehkäisyyn opiskeluhuollossa,
  • Ryhmät kuntoon -ryhmäinterventio (G4H; engl. Groups 4 Health), jolla edistetään sosiaalista yhteyttä ryhmiin ja vähennetään yksinäisyyden riskiä korkeakouluympäristössä,
  • nuorten kehityksellisesti painotettu kognitiivinen terapia sosiaalisten tilanteiden pelon hoitoon (TMT; Tosi minä -treeni) ja
  • koulukoteihin ja vankeinhoitoon suunnattu myötätuntotyöskentely yhdistettyä virtuaalitodellisuudessa tapahtuvaan taitoharjoitteluun (CFT+VR; engl. Compassion-focused therapy with Virtual Reality).

Mukautamme näitä menetelmiä Suomeen, tutkimme niiden vaikuttavuutta, kustannusvaikuttavuutta ja toteutusta sekä juurruttamista suomalaiseen palvelujärjestelmään.

Lisäksi tutkimme tekijöitä, jotka vaikuttavat nuorten osallisuuteen. Nämä tekijät liittyvät yhdenvertaisuuteen, motivaatioon ja sitoutumiseen sekä mielenterveyden lukutaitoon ja palveluohjaukseen.

Tutkimme myös interventioiden tarjoamista matalan kynnyksen toimintaympäristössä, kuten kouluissa ja korkeakouluissa, sekä perinteisten mielenterveyspalveluiden ulkopuolella, kuten koulukodeissa ja vankeinhoidossa. Selvitämme, miten interventiot sopivat osaksi muuta toimintaa ja tutkimme digitaalisia tapoja tuottaa mielenterveyspalveluita sekä keinoja tavoittaa hoidon piiriin laajempi joukko nuoria.

IMAGINE-konsortio on monitieteinen ja laajalti verkottunut sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Otamme nuoret mukaan tutkimuksen ja interventioiden suunnitteluun. Olemme jo aloittaneet yhteistyön nuorten mielenterveyskentän toimijoiden sekä poliittisten päättäjien kanssa tavoitteenamme IMAGINEn vahva strateginen vaikutus.

Tuotamme nuorten ja nuorten aikuisten kanssa työskenteleville mielenterveystyön ohjeita ja työkaluja, joista esimerkkeinä uudet psykososiaaliset interventiot koulutussektorille, perusterveydenhuoltoon ja nuorten vankeinhoitoon. Akateemisina tuotoksena julkaisemme kymmeniä korkealaatuisia tieteellisiä julkaisuja ja pidämme lukuisia konferenssiesitelmiä.