Nuorille kehitettävät interventiot

IMAGINE-hankkeessa otamme käyttöön ja vakiinnutamme nuorille suunniteltuja, tutkimusnäyttöön perustuvia mielenterveysongelmien ehkäisyyn ja varhaiseen hoitoon tarkoitettuja interventioita.

Keskitymme neljään menetelmään:

  • Nuorten vuorovaikutusohjanta (IPC-N; engl. Interpersonal Counselling for Adolescents) lievään ja keskivaikeaan masennukseen opiskeluhuollossa,
  • Ryhmät kuntoon -interventio (G4H; engl. Groups for health) korkeakouluopiskelijoille yksinäisyyden vaaran vähentämiseksi ja sosiaalisen osallisuuden lisäämiseksi,
  • Tosi minä treeni -interventio nuorten sosiaalisen tilanteiden pelon hoitona,
  • myötätuntotyöskentely yhdistettynä virtuaalitodellisuudessa tapahtuvaan taitoharjoitteluun (CFT+VR; engl. Compassion-focused therapy with Virtual Reality).

Kolmea ensimmäistä toteutetaan psykiatristen palveluiden ulkopuolella eli opiskeluhuollossa ja yliopisto-opiskelijoille suunnattuna hyvinvointikurssina. Neljäs (CFT+VR) on puolestaan suunnattu valtion koulukoteihin ja vankiloihin sijoitetuille nuorille.