Palvelujen vaikuttavuuden lisääminen

IMAGINE-hankkeessa tutkimme neljän valitun mielenterveysintervention vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta suomalaisilla nuorilla sekä niiden toteutumisen, hoitovasteen ja kustannusvaikuttavuuden keskeisiä ennustetekijöitä.

Mukautamme näitä menetelmiä Suomeen ja tavoitteenamme on tukea niiden juurtumista toimivaksi osaksi suomalaista palvelujärjestelmää.

Tarkastelemme interventioiden vaikutuksia niin nuorten, työntekijöiden kuin toimintaympäristöjenkin näkökulmista tilanteessa, jossa terapeuttisia menetelmiä levitetään psykiatristen palveluiden ulkopuolelle ja työntekijöille, joilla ei välttämättä ole mielenterveystyön pohjakoulutusta.

Selvitämme myös digitaalisia tapoja tuottaa mielenterveyspalveluita nuorille.

Yhdessä nuorten ja heidän kanssaan työskentelevien eri alojen ammattilaisten kanssa voimme parantaa jo tutkimusnäytön perusteella toimivia interventioita aiempaa saavutettavammiksi ja muokata niitä huomiomaan erilaisten yhteiskuntamme toimintaympäristöjen asettamat vaatimukset.

Työpaketti 4: Vaikuttavuusseuranta
Työpaketti 5: Nuorille suunnattujen mielenterveysinterventioiden taloudellinen arviointi
Työpaketti 6: Mielenterveysinterventioiden suunnitelmallinen käyttöönotto ja juurruttaminen