Työpaketti 5: Nuorille suunnattujen mielenterveysinterventioiden taloudellinen arviointi

Nuorille suunnattujen psykososiaalisten interventioiden taloudellista arviointia on toistaiseksi tehty vähän. Tavoitteenamme tässä työpaketissa on arvioida kolmen intervention (IPC-N, G4H ja TMT) kustannusvaikuttavuutta yhdistämällä interventioiden vaikuttavuustietoon interventioiden ja muiden nuorten käyttämien palveluiden kustannukset. Lisäksi arvioimme Myötätuntointervention (CFT+VR) ja sen käyttöönoton ja juurruttamisen kustannuksia.

Johanna Lammintakanen

professori, Itä-Suomen yliopisto 040 355 2685