Päivitetty 21.02.2023

Yhteystiedot

Työpaketti 1: Konsortion johto ja koordinointi

Jari Lahti

professori, Helsingin yliopisto 050 436 4626
Heidi Wirkkala.

Heidi Wirkkala

projektikoordinaattori, Helsingin yliopisto 029 412 2566

Työpaketti 2: Vuorovaikutus ja viestintä

Janne Matikainen

yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto 029 412 4369

Elina Suontama

viestinnän asiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 029 524 7392

Työpaketti 3: Nuorten osallisuus ja yhdenvertaisuus psykososiaalisissa interventioissa

Päivi Berg

yliopistotutkija, Helsingin yliopisto 029 412 4933

Työpaketti 4: Vaikuttavuusseuranta

Outi Linnaranta

ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 029 524 7517

Työpaketti 5: Nuorille suunnattujen mielenterveysinterventioiden taloudellinen arviointi

Johanna Lammintakanen

professori, Itä-Suomen yliopisto 040 355 2685

Työpaketti 6: Mielenterveysinterventioiden suunnitelmallinen käyttöönotto ja juurruttaminen

Petra Kouvonen

VTT, kehitysjohtaja, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr. 041 455 2280

Riikka Lämsä

dosentti, Helsingin yliopisto 029 412 7358

Työpaketti 7: Teknologia-avusteiset ratkaisut

Nina Lindberg

professori, Helsingin yliopisto 050 427 0028

Työpaketti 8: Motivaatio ja interventioihin kiinnittyminen

Jari Lahti

professori, Helsingin yliopisto 050 436 4626

Työpaketti 9: Mielenterveyden lukutaito, häiriöiden varhainen tunnistaminen ja toimivien hoitoonohjauspolkujen luominen

Klaus Ranta.

Klaus Ranta

professori (tenure track), Tampereen yliopisto 050 441 8286