Työpaketti 8: Motivaatio ja interventioihin kiinnittyminen

Työpaketissamme tutkimme tekijöitä, jotka vaikuttavat nuorten valmiuteen osallistua psykososiaalisiin interventioihin ja pysyä niissä. Nämä tekijät voivat liittyä muun muassa nuoren ja psykososiaalisen intervention ohjaajan työskentelysuhteeseen tai nuoren sisäiseen tai ulkoiseen hoitomotivaatioon.

Pyrimme ymmärtämään nuorten osallistumisen kannustimia ja esteitä sekä syitä interventioihin sitoutumiseen ja niistä poisjäämiseen ja löytämään sen kautta ratkaisuja kohentaa osallistumista. Lisäksi kehitämme ja tutkimme motivoivan lyhyen tapaamisen mallia, jossa motivoivan työskentelyn menetelmää hyödyntäen pyritään kohentamaan nuorten osallistumista ja sitoutumista psykososiaalisiin interventioihin. 

Jari Lahti

professori, Helsingin yliopisto 050 448 4197