Nuorten masennuksen ehkäisyyn ja hoitoon tarvitaan toimivia keinoja. Tarve hoidolle on kasvanut paljon jo vuosia. Selvitämme sitä, kuinka moni nuori tarvitsee apua masennusoireisiin, kuinka moni apua tarvitsevista hakee sitä, ja saavatko he apua. Tutkimme erityisesti vuorovaikutusohjanta-nimisen menetelmän toimivuutta. Sitä käytetään kouluissa paljon.