Miten tutkimukseen osallistutaan? Miten kyselyihin vastataan?