Mikä on vanhempien tai muiden huoltajien rooli tutkimuksessa?

Jos nuori antaa suostumuksensa lähettää tutkimuskysely myös huoltajalle, huoltaja vastaa omaan kyselyyn nuoren mielialasta, mahdollisesta tuen tarpeesta ja saadusta tuesta tutkimuksen alussa ja kuusi kuukautta tutkimuksen aloittamisesta. Nuorelta saamaa tietoa täydennetään huoltajan kyselyllä.

Huoltajat eivät näe nuoren vastauksia, emmekä kerro tietoja nuoren voinnista. Huoltajille suunnattu kysely tehdään kaikille tutkimukseen osallistuneiden nuorten huoltajille, joten kysely ei edes epäsuorasti kerro huoltajalle hoidon tarpeesta.