Vuorovaikutusohjanta (IPC-N, Interpersonal Counceling) on ihmissuhdetaitojen ohjaukseen perustuva terapeuttinen menetelmä nuorille. Se perustuu ajatukseen siitä, että masennus johtuu ihmissuhteissa ilmenevistä ongelmista. Ongelmakohtien tunnistamisen ja aktiivisen ratkaisemisen myötä mielialaoireet alkavat helpottaa.  

Vuorovaikutusohjannassa nuori tapaa ammattilaisen 3–6 kertaa. Tapaamisissa käsitellään ihmissuhteita ja elämäntapahtumia keskustelun ja harjoitusten avulla. Menetelmä soveltuu parhaiten yläkoulua ja toista astetta käyville nuorille, joilla on mielialaoireita, kuten alakuloa, ärtyneisyyttä tai ilottomuutta.