Kaikilta tutkimukseen osallistuvilta nuorilta, sekä alle 15-vuotiaiden huoltajalta, pyydetään kirjallinen suostumus tutkimukseen osallistumisesta. Jos alle 15-vuotiaan huoltaja ei anna suostumusta osallistua tutkimukseen, nuori ei voi osallistua siihen.

Jos nuorella on jokin muu akuuttia tukea vaativa tilanne kuin masennus, tai hän on jo viimeisen vuoden aikana saanut hoitoa masennukseen tai muuhun psyykkiseen sairauteen, voimme jättää nuoren pois seurannasta.

Joissain tapauksissa osallistumisen esteenä voi olla vaikeus vastata mobiililaitteella tai niillä kielillä (suomi, englanti), joilla kyselyt on mahdollista täyttää.