Tietosuojailmoitus: nuorten mielenterveyskeskustelut sosiaalisessa mediassa

Imaginen osahanke: nuorten mielenterveyskeskustelut sosiaalisessa mediassa

Tietosuojailmoitus

Rekisterinpitäjä eli tietojesi käsittelystä vastuussa oleva taho on Helsingin yliopisto

Yhteystiedot:
Helsingin yliopisto
PL 3
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 02941 911 (vaihde)

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö on
yliopistonlehtori Janne Matikainen
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
puh. 029 4124369

Helsingin yliopiston tietosuojavastaavaan saat yhteyden lähettämällä sähköpostia: tietosuoja@helsinki.fi.

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia sitä, mitä nuoret ja nuoret aikuiset julkaisevat sosiaalisessa mediassa mielenterveysteemoihin ja mielenterveyspalveluihin liittyen. Käsiteltävä tieto on julkaisujen tekstiä, kuvia,  videoita ja kommentteja. Tarkoituksena on tutkia yleisiä puhe- ja julkaisutapoja ja kommentointia. Keräämme vain julkista aineistoa. Aineisto tulee olemaan kohtalaisen laaja, koska tavoitteena on saada yleiskuva julkaisemisen tavoista. Käsittelemme noin 1000 julkaisua.

Tietojen keräämisen lainmukainen peruste

Tietojen keräämisen lainmukainen peruste on seuraava: Yleistä etua koskeva tehtävä – tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi (tietosuojalain 4 §:n 3 kohta).

Kerättävä aineisto

Keräämme seuraavia aineistoja:
1. TikTok: mielenterveyteen liittyvien julkisten julkaisuiden hakeminen mielenterveyteen liittyvillä hakusanoilla, analyysin kohteena ko. videot ja niiden kommentointi.

2. Instagram: Valittujen sosiaalisen median vaikuttajien mielenterveyteen liittyvien julkaisujen ja niiden kommenttien analyysi.

3. Jodel: Mielenterveyteen liittyvien keskusteluiden analyysi.

Julkaisuista kerätään seuraavat tiedot: linkki sisältöön, ajankohta, tykkäysten ja kommenttien lukumäärä, jakamismäärät, julkaisujen tekstit sekä kommentit.

Kerättävä aineisto on julkaistu vuonna 2023, joten julkaisija on ehtinyt poistaa julkaisun, mikäli on katunut sen julkaisua. Jodel-aineisto kerätään vuonna 2024.

Kaikkea tietoa ei välttämättä tulla hyödyntämään analyysissa ja tarpeettomaksi osoittautuva tieto poistetaan analyysivaiheessa. Analyysin aluksi poistetaan käyttäjänimi (korvataan tunnisteella) ja muut käyttäjään viittaavat tiedot poistetaan mahdollisimman tarkkaan. Linkit julkaisuihin siirretään erilliselle Excel-tiedostolle, jossa on ainoastaan anonymisoitu käyttäjätunniste.

Aineiston raportointi ja säilytys

Aineiston raportoinnissa emme käytä julkaisijan nimeä, nimimerkkiä tai muita tunnistetietoja. Lisäksi muuntelemme aineistoa niin, ettei siitä voi tunnistaa yksittäistä henkilöä tai löytää sosiaalisen median julkaisua sitaattihaulla.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Ainoastaan tutkimuksen parissa työskentelevät tutkijat pääsevät tarkastelemaan tietoja. Kerätyt tiedot säilytetään tietoturvallisesti Helsingin yliopiston tallennustilassa Imagine-hankkeen loppuun saakka 2028.

Informointi ja tutkittavan oikeudet

Aineisto koostuu julkisista sosiaalisen median julkaisuista ja on laaja, joten informointi tutkimuksesta ja henkilötietojen käsittelystä ei kaikilta osin ole mahdollista. Informointi vaihtelee eri aineistojen mukaisesti:

  • Instagram-aineisto: tutkittavia profiileja/käyttäjiä on kohtuullinen määrä, joten heitä informoidaan tutkimuksesta ja aineiston käytöstä sekä tarjotaan mahdollisuus kieltää tai rajoittaa ko. henkilöä koskevan aineiston käyttö.
  • TikTok-aineisto: tutkittavia käyttäjiä on niin paljon, että informointi tuottaa kohtuutonta vaivaa. Tämä on yleinen käytäntö suurten some-aineistojen kohdalla.
  • Jodel-aineisto: palvelu on täysin anonyymi, joten identifioivaa henkilötietoa ei synny, eikä tutkittavia voida informoida.

TikTokin kohdalla informoinnin puute ei aiheuta tutkittaville suurta haittaa, sillä poistamme henkilöön viittaavat tiedot mahdollisimman tarkasti ja raportoinnissa muunnamme aineistonäytteitä (ns. fabrikointi) niin, ettei yksittäistä käyttäjää ole mahdollista jäljittää. Analyysissa ei keskitytä yksittäisiin henkilöihin, vaan tarkoituksena on tutkia yleisiä puhe- ja julkaisutapoja ja kommentointia.

Kaikilla tutkittavilla henkilöillä on kysyttäessä oikeus saada tietoa siitä, mitä aineistoa hänestä on ja miten aineistoa käsitellään. Toimittamme kysyjälle häntä koskevasta aineistosta tarkat tiedot. Lisäksi tutkittava voi estää tai rajoittaa häntä koskevien tiedon käytön.

Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.