Avoin työpaikka: Koulumaailman ja implementoinnin tutkija 

Hankkeessamme on avoinna tutkijan tehtävä. Tutkija työskentelee Helsingin yliopiston ja Itlan työpaketissa, jossa tutkitaan vaikuttavien menetelmien implementointia palvelujärjestelmään. Tehtävä sijoittuu Helsingin yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan, kansanterveystieteen osastolle. Tehtävä on vuoden määräaikaisuus alkaen 1.4.2023 tai sopimuksen mukaan.

Tutkija työskentelee työpaketissa, joka keskittyy koulussa toteutettavan, nuorten lievien ja keskivaikeiden masennusoireiden lievittämiseen tarkoitetun Interpersonaalisen ohjannan (IPC-N) implementoinnin tutkimiseen. Implementointia tutkitaan palvelujärjestelmän makro- (kansalliset toimijat), meso- (alueelliset toimijat) ja mikrotasoilla (paikallisten organisaatioiden toimijat). Aineistona toimivat erilaiset dokumentit, haastattelut, kyselyt ja ohjannan havainnointi. Hankkeessa rakennetaan päätöksentekijöille interaktiivinen työkalupakki ohjaamaan vaikuttavien menetelmien implementointia palvelujärjestelmän eri tasoilla.

Tutkijan tehtävä kohdistuu implementoinnin mikrotasolle eli kouluympäristöön. Tehtävänä on selvittää implementointia edistäviä ja estäviä tekijöitä, menetelmän hyväksyttävyyttä työntekijöiden keskuudessa ja menetelmäuskollisuutta. Tärkeänä tehtävänä tutkimuksen alkuvaiheessa on tutkimuskouluihin jalkautuminen ja luottamuksen rakentaminen tutkittaviin. 

Edellytykset tehtävään 

Tehtävään valittavalta tutkijalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa. Tehtävä edellyttää tutkimusmenetelmien, erityisesti laadullisten menetelmien, hyvää hallintaa ja tutkimuskokemusta. Ansioksi katsotaan perehtyneisyys implementointitutkimukseen. Koulumaailman tuntemus ja/tai kokemus IPC-menetelmän käytöstä katsotaan hakijan eduksi.   

Tarjoamme 

Valittava henkilö työskentelee tiiviisti osana tutkimusryhmää. Henkilön nimike voi olla henkilöstä riippuen joko projektisuunnittelija tai väitöskirjatutkija, tehtävä voidaan siis yhdistää myös väitöskirjaprojektiin. Tarjoamme hyvän perehdytyksen sekä innostavan ja asiantuntevan tuen tutkimuksen tekemiseen.

Tehtävästä maksettava bruttopalkka on noin 2900–3350 €/kk. 

Osa-aikatyöstä on mahdollisuus neuvotella. Tehtävä täytetään 6 kuukauden koeajalla. 

Hakeminen 

Lisätietoja Riikka Lämsältä, riikka.lamsa@helsinki.fi puh. 040 529 8343 tai Petra Kouvoselta petra.kouvonen@itla.fi, puh. 041 455 2280.  

Lähetä vapaamuotoinen hakemus 19.3. mennessä osoitteeseen riikka.lamsa@helsinki.fi