Itlan erikoistutkija Marjo Kurki on valittu strategisen tutkimuksen Lapset ja nuoret – hyvinvoivat tulevaisuuden tekijät (YOUNG) -ohjelman ohjelmajohtajaksi. IMAGINE-hanke on yksi ohjelman hankkeista.

Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamassa ohjelmassa keskitytään lapsiin ja nuoriin yhteiskunnan jäseninä sekä tulevaisuuden tekijöinä ja etsitään tutkimuksen avulla ratkaisuja, joilla voitaisiin turvata kaikkien lasten ja nuorten yhtäläiset mahdollisuudet hyvään elämään sekä turvalliseen kasvuun ja kehitykseen.

YOUNG-ohjelmassa on yhteensä viisi hanketta:

  • Haitalliset lapsuudenkokemukset elämänkulussa: pitkän aikavälin seuraukset ja vaikuttavat ehkäisyn keinot (ACElife)
  • Ulos epätoivosta – ratkaisuja nuorten väkivaltakuolemiin, itsemurhiin ja huumekuolemiin johtavien elämänkulkujen katkaisemiseksi (Young Despair)
  • Mielen hyvinvoinnin kohentaminen keinona lisätä nuorten osallisuutta (IMAGINE)
  • Oikeus osallisuuteen: Yksinäisyyden ja ostrakismin vähentäminen lapsuudessa ja nuoruudessa (R-to-B)
  • Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin koulu (SchoolWell)

Tavoitteena on luoda monitieteisen ja vuorovaikutteisen tutkimuksen keinoin laaja-alaista tietoperustaa, jolla voidaan tukea lasten ja nuorten kehitystä monipuolisiksi ja tulevaisuuteen luottaviksi toimijoiksi heidän omista lähtökohdistaan käsin.

Kurki on työskennellyt YOUNG-ohjelman teemojen parissa lähes koko työuransa. Tällä hetkellä hän toimii ohjelmajohtajana myös strategisen tutkimuksen PANDEMICS-ohjelmassa.