Kuva kasvojen alaosasta, nenästä ja hymyilevästä suusta.

Mistä ratkaisuja nuorten mielen hyvinvoinnin tueksi?

Eduskunnan nuorten mielenterveyden tukiryhmä järjesti joulukuussa kaikille avoimen ”Mistä nuorten mielenterveyskriisi johtuu?” -tilaisuuden, jossa alustajina olivat muiden muassa IMAGINE-konsortiomme johtaja Jari Lahti ja tutkijamme Satu Venäläinen.

Lahti ja Venäläinen toivat alustuksessaan esille, että nuorten mielenterveyden hoitomenetelmistä on jo tutkittua tietoa, mutta sitä tarvittaisiin lisää. IMAGINE-hankkeessa tavoitteenamme onkin saada nimenomaan tutkimusperusteiset nuorten mielenterveysinterventiot vakiintuneiksi. Interventioiden valintaperusteena tulisi olla niiden vaikuttavuusnäyttö. Lisää tutkimusnäyttöä tarvitaan myös etenkin mielenterveysinterventioiden kustannusvaikuttavuudesta.

Toisaalta on myös keskeistä panostaa nuorten mielenterveysinterventioiden koulutukseen ja menetelmäosaamisen ylläpitoon. Hoitomenetelmien käyttöönotto ja juurruttaminen tulisi tehdä paitsi suunnitelmallisesti vaiheittain, myös eri tasoilla: kansallinen, alueellinen, sekä organisaatiot ja yksittäiset ammattilaiset.

Suunnitelmallisesti vaiheittain: Huolellinen menetelmän implementoinnnin suunnittelu -> Riittävä menetelmän koulutus -> Kotipesä huolehtimassa ylläpidosta -> Pitkäjänteinen seuranta ja toimintamallien muokkaus.
Hoitomenetelmien käyttöönoton ja juurruttamisen suunnitelmalliset vaiheet.

Lahti nosti tilaisuudessa esille myös, että nuorille on tärkeää hoidon nopea aloitus ja hoidon toteutuminen, eli hoidossa pysyminen. Lisäksi kohtaaminen on nuorille tärkeää, eli toisin sanoen digitaalisten palveluiden tulisi täydentää, ei korvata, kohtaavia palveluita. Toisaalta on hyvä huomioida, että psykososiaalisia interventioita voi toteuttaa monessa paikassa ja tilanteessa terveydenhuollon ulkopuolella. Tällaisesta toiminnasta yksi onnistunut esimerkki on mm. Sekasin-chat.

Nuorten osallisuus, eli esimerkiksi vaikuttamismahdollisuudet ja ryhmäkuuluvuus, ja mielen hyvinvointi ovat kytköksissä toisiinsa. Mielenterveyden haasteet heikentävät osallisuuden kokemusta ja osallisuuden kokemuksen puute taas haastaa mielenterveyttä, kuvaili Satu Venäläinen alustuksessa ilmiöiden yhteyttä. Etenkin vähemmistöihin kuuluvilla nuorilla on suurempi mielenterveysongelmien riski ja heikompi osallisuuden kokemus. Ilman yhdenvertaisuutta ei kuitenkaan ole osallisuutta. IMAGINE-hankkeessa pyrimme tukemaan nuorten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta ja kuuntelemme heidän näkökulmiaan interventioiden kehittämisessä. Osallistamme nuoria tutkimuksessa esimerkiksi muokatessamme nuorten kommenttien avulla interventioidemme materiaaleja nuorille ymmärrettävämmiksi, ja Ryhmät kuntoon -intervention ryhmien vertaisohjaajina.

Yhteistyötä Eduskunnan nuorten mielenterveyden tukiryhmän kanssa on tarkoitus jatkaa koko YOUNG-ohjelman yhteistyönä Saumakohtia-dialogien merkeissä. Strategisen tutkimuksen Saumakohtia-dialogit tarjoavat tutkijoille ja poliittisille päättäjille mahdollisuuden keskustella luottamuksellisesti ajankohtaisista kysymyksistä uusimman tutkimustiedon valossa.

Lue lisää strategisen tutkimuksen Saumakohtia-dialogikonseptista: Tutkijoiden ja päättäjien vuoropuhelua – strategisen tutkimuksen Saumakohtia-dialogit