Tuki mielen hyvinvoinnille turvaa nuoren kasvua aikuiseksi

Nuorten henkinen pahoinvointi on lisääntynyt maailmanlaajuisesti, osin ilmastonmuutoksen, pandemian ja lisääntyneiden jännitteiden vuoksi. Samaan aikaan myös nuorten mielenterveyspalveluiden ylikuormitus on kasvanut.

IMAGINE-hankkeemme etsii ratkaisuja nuorten tasavertaiseen pääsyyn vaikuttaviin matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin. Miten tukea sujuvaa siirtymää aikuisuuteen ja nuorten osallisuutta yhteiskunnassa mahdollisista mielenterveysongelmista huolimatta?

Hankkeemme tukee kansalliseen mielenterveysstrategiaan 2020–2030 kirjattua vaikuttavien menetelmien käyttöönoton ja juurruttamisen tavoitetta ja ottaa niin nuoret kuin heidän kanssaan työskentelevät ammattilaisetkin aiempaa laajemmin mukaan interventioiden käyttöönottoon.

Sovitamme nuorten mielenterveysinterventioita suomalaiseen palvelujärjestelmään

Keskitymme neljään erityisesti nuorille suunniteltuun mielenterveysongelmien ehkäisyyn ja varhaiseen hoitoon tarkoitettuun interventioon:

  • Nuorten vuorovaikutusohjanta (IPC-N; engl. Interpersonal Counselling for Adolescents) lievään ja keskivaikeaan masennukseen opiskeluhuollossa,
  • Ryhmät kuntoon -interventio (G4H; engl. Groups 4 Health) korkeakouluopiskelijoille yksinäisyyden vaaran vähentämiseksi ja sosiaalisen osallisuuden lisäämiseksi,
  • Tosi minä treeni -interventio nuorten sosiaalisen tilanteiden pelon hoitona,
  • myötätuntotyöskentely yhdistettynä virtuaalitodellisuudessa tapahtuvaan taitoharjoitteluun (CFT+VR; engl. Compassion-focused therapy with Virtual Reality).

Kolmea ensimmäistä interventiota toteutamme psykiatristen palveluiden ulkopuolella eli opiskeluhuollossa ja yliopisto-opiskelijoille suunnattuna hyvinvointikurssina. Neljännen intervention (CFT+VR) olemme puolestaan suunnanneet valtion koulukoteihin ja vankiloihin sijoitetuille nuorille.

Mukautamme näitä menetelmiä Suomeen, tutkimme niiden vaikuttavuutta, kustannusvaikuttavuutta ja toteutusta. Tavoitteenamme on juurruttaa menetelmät toimivaksi osaksi suomalaista palvelujärjestelmää.

Tarkastelemme interventioiden vaikutuksia niin nuorten, työntekijöiden kuin toimintaympäristöjenkin näkökulmista tilanteessa, jossa terapeuttisia interventioita levitetään psykiatristen palveluiden ulkopuolelle ja työntekijöille, joilla ei välttämättä ole mielenterveystyön pohjakoulutusta.

Selvitämme myös digitaalisia tapoja tuottaa mielenterveyspalveluita nuorille.

Mikä saa nuoren sitoutumaan?

Mielenterveys lisää osallisuutta yhteiskunnassa. Samalla osallisuus, yhdenvertaisuuden huomioiminen ja motivaatioon liittyvät tekijät lisäävät nuorten osallistumista mielenterveysinterventioihin. Hankkeemme etsiikin myös keinoja kasvattaa nuorten valmiutta osallistua ja sitoutua mielenterveysinterventioihin.

Tarkastelemme interventioihin osallistuvien nuorten sekä työntekijöiden kanssa sitä, miten nuorten osallisuus ja yhdenvertaisuus toteutuvat sekä tuemme palvelujen kehittämistä yhdenvertaisemmiksi. Keräämme tietoa nuorten hoitoon ohjautumiseen, hoitomotivaatioon ja hoidon toteutumiseen vaikuttavista tekijöistä, jotta entistä suurempi osa hoitoa tarvitsevista nuorista voitaisiin tavoittaa.

Nuoret mukana tutkimuksen suunnittelussa

IMAGINE-konsortiomme on monitieteinen ja laajalti verkottunut sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Keskeistä hankkeessamme on myös se, että saamme nuoret mukaan tutkimuksen ja interventioiden suunnitteluun. Olemme aloittaneet yhteistyön nuorten mielenterveyskentän toimijoiden sekä poliittisten päättäjien kanssa tavoitteenamme IMAGINEn vahva strateginen vaikutus.

Yhdessä nuorten ja heidän kanssaan työskentelevien eri alojen ammattilaisten kanssa voimme parantaa tutkimusnäyttöön perustuvia interventioita aiempaa saavutettavammiksi ja muokata niitä huomiomaan erilaisten yhteiskuntamme toimintaympäristöjen asettamat vaatimukset.