Tulevaisuusvaliokunta: Lasten ja nuorten mielenterveys EU-vaikuttamisen tavoitteisiin

Tulevaisuusvaliokunta ehdottaa lasten, nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveyttä yhdeksi Suomen Euroopan terveysunioniin vaikuttamisen painopistealueeksi. Euroopan terveysunioni -käsitteellä viitataan EU:n terveyspolitiikan aloitteisiin eri kansanterveyden osa-alueilla. Tulevaisuusvaliokunta otti kantaa Suomen ennakkovaikuttamisen tavoitteisiin EU-vaalikaudelle 2024–2029.

IMAGINE-hankkeen johtaja, professori Jari Lahti oli tulevaisuusvaliokunnan kuultavana väestön ja erityisesti nuorten psykologisesta kriisinsietokyvystä eli resilienssistä.

”Suomen on tärkeä vaikuttaa nuorten mielenterveyden edistämiseksi myös EU-tasolla ja tässäkin asiassa vahvistettava tutkimustiedon roolia päätöksenteon pohjana”, Lahti painottaa.

Kaikki tulevaisuusvaliokunnan mielenterveysasioista kuulemat asiantuntijat painottivat, että Suomen pitää erityisesti vaikuttaa nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveyden edistämiseksi. Siihen tarvitaan muun muassa toimia nuorten mielenterveysosaamisen vahvistamiseksi, sosiaalisen median sääntelyä sekä mielenterveyspalveluita, joissa nuori aidosti kohtaa mielenterveyden ammattilaisia ja joita tarjotaan sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi myös nuorten arkiympäristöissä.  

Tulevaisuusvaliokunnan lausunto